IST

Under hösten har skolan börjat använda ett nytt digitalt system för elevernas individuella utvecklingsplan, IST, mer information om det finns i det bifogade brevet.

Successivt har lärarna börjat använda IST men vi har inte börjat använda det fullt ut. I dagsläget kommer du som vårdnadshavare att kunna se ditt barns omdöme och några kommer även kunna se den individuella utvecklingsplanen från i höstas, dock är inte alla planer inlagda ännu. Vår ambition är att alla ska ligga inne inför vårens utvecklingssamtal.

Hälsningar

Susanne Calland

Rektor Galaxskolan

Informationsbrev IST


Prenumerera på nya blogginlägg