Dagens bild

Nästan varje morgon diskuterar vi olika bilder som vi tillsammans i klassen tittar på. Idag studerade vi på en bild som fick oss att fundera på olika saker. De frågor som kom upp var:

Vilken land är denna bild ifrån?
Vad är det för vita propellrar?
Finns dem i Sverige? Isåfall var i Sverige? Varför finns de just där?
Hur kan vattnet inte rinna över? Vägen och marken ligger under vattennivån…

Länk till dagens bild:

Modern dykes, windmills and highways in the Netherlands

Föräldramöte

Hej!

Tack till alla som kunde närvara igår på lärarmötet. Vi pratade om:

Mål och kursplaner – Att vi målen och kursplanerna ser annorlunda ut nu jämfört med 3:an.

Skolans värdegrund och ordningsregler – Skolans värdegrunds ord är: Må bra, Att utvecklas, Att bry sig om, Att vara schysst

Praktisk information t ex schema läxor och studiestöd – Läxor kommer att ges sparsamt. Eleverna kommer istället få arbeta efter skolan där Andreas kan stötta dem. Schemat finns här på bloggen.

Elevledda utvecklingssamtal – Det kommer att bli lära känna samtal den här terminen där ni får träffa mig själva i ca. 20 min. Anmälningslänk kommer.

Kränkningsanmälan – Skolan är skyldiga att skriva en sådan. Vi anmäler själva händelsen  INTE barnen som står nämnda i anmälan.

Ipad – Kommer att förhoppningsvis delas ut nästa vecka. Ersättning kommer att krävas om materialet har använts på ett oaktsamt sätt. Inte ett tvång att ta hem Ipaden. Den kan då låsas in i ett säkerhetsskåp i skolan.

Mobiler – Vi samlar in telefonerna på morgonen och låser in dem, eleverna får tillbaka telefonerna efter skolans slut. Anledningen är att vi vill att eleverna ska vara aktiva under rasterna. Om ni behöver kontakta era barn ring då till expeditionen eller maila mig så kan jag vidarebefordra informationen under dagen.

IST istället för Infomentor. – Vi har gått från Infomentor till IST vilket gör att vi inte kan presentera IUP på samma sätt som vi har gjort förut. Det kommer alltså bli en övergångsperiod som vi hoppas kommer att gå så smidigt som möjligt.

Blogg galaxens07a.se – Från och med nu så kommer bloggen fungerar som informationskanal. Här kommer ni att läsa bland annat elevernas veckobrev. Jag och andra lärare kommer att skriva inlägg om vad eleverna arbetar med i skolan. Läs mer under fliken ”Varför blogg”. Snart kommer det att komma en möjlighet att prenumerera på bloggen. Då kommer ni att få ett mail varje gång en lärare skriver ett inlägg på bloggen. Blanketten Samtycke för webbpublicering Som eleverna har fått hemskickade är viktig för arbete med bloggen. Vi kommer att dokumentera med bild och de elever som inte har tillåtelse att vara med på bloggen kommer att endast synas bakifrån eller dess händer och eller fötter.

övriga frågor – Vi har nu två föräldrar som representerar föräldrasamrådet. Föräldrasamrådet är föräldrars möjlighet att påverka delar av skolan.

Två föräldrar har även anmält sig till klassföräldrar för att hjälpa barnen att samla in pengar till klassresan. Självklart är det trevligt om andra aktiviteter planeras för att gemenskapen i klassen ska förbättras. Det skulle behövas två föräldrar till. Anmäl er gärna till mig!

Kom ihåg! Sjukanmälan görs varje dag även om anmälan har gjorts dagen innan.

Annan information:

Ledighet – Om eleverna är lediga så kommer inte allt för mycket skolarbete att skickas med. Istället så får eleven stanna kvar efter skolan, när eleven har kommit hem, för att ta igen det som har missats under ledigheten,