Besök

Vi har haft nallen Grizman på besök. Han kommer från klass 2a i Uddevall.

Vi spelade in en film istället 😃

Prov i geografi

Fredagen den 27/10 har klassen prov i geografi. De kommer att testas på:

Sveriges natur:

 • kusten
 • hav
 • sjöar och älvar
 • skogen
 • odlingsmark
 • skillnaden mellan söder och norr
 • klimatet
 • berg och fjäll,

Berätta om Sveriges naturresurser:

 • Vilka finns det?
 • Vad använder vi dem till?
 • Var finns naturresurserna?

 

I elevernas Ipad finns texter som handlar om ovanstående. Sök på Sverige i OneNote.

 

Klassens veckobrev

Till eleverna:

Skriv som en kommentar:

Vad har vi lärt oss på lektionerna den här veckan?

Varför har vi lärt oss detta?

Bra början på veckan!

En fokuserad klass som arbetar intensivt med veckans första uppgift.

Uppgiften heter veckans ord.:
Syfte: Att eleverna ska förbättra sin ordförståelse, stavning och handstil.

Arbetsuppgift: Arbete i läroboken där eleverna får arbeta med 12 nya ord. Sedan ska eleverna skriva tolv meningar med de 12 orden där de visar att de förstår vad orden betyder. När de skriver meningarna så är det viktigt att de skriver med läslig handstil.

Lova arbetar med meningar och sin handstil
Said arbetar med veckans ord.

 

Veckobrev v.41

Det vi har lärt oss denna veckan:

är om väder och klimat och att vi har förbättrat förståelsen vid läsning,att skriva läslig stavning, kännedom om Sverige,läsa och lyssna på engelskan och att förstå när vi läser. Det har vi lärt oss dena veckan.

av Jean

Föräldrasamråd 2017-04-10

Presentation av närvarande

Lotta Silfors 4a

Åsa Terander 1a och 4a

Sofia Ros 2b och 6a

Eva Westling 3a

Maria Granberg 3b

Jennifer Hall 3a och 6b

Sofia Flemström Solen

Pernilla Wiklund 6a

Sofie Classon 2b

Johnny Renström 1a

Håkan Telander 1b

Jamanka solen

Carina Sandberg, speciallärare och verksamhetsledare

Susanne Calland, rektor

Förväntningar

De flesta föräldrarna tycker att samrådet är ett bra forum för allmänna saker och för att få framföra sina åsikter. Det ger en extra inblick i skolverksamheten.

Sanne informerar om att det är viktigt att vi tar upp hela skolan inte enskilda klasser, elever eller personal. Föräldrasamrådet är ett forum för att bolla idéer för att utveckla skolan, viktigt att representanterna inte pratar om viktiga frågor som har bollats, innan beslut har tagits.

Information om rekryteringar på skolan

Flera nya lärare har anställts på skolan detta läsår, Ann-Sofie på solen, Marie i förskoleklass, hon kommer att stanna i förskoleklasserna även nästa år.

Maud i 5a och Claes som är ämneslärare i NO och matematik.

Vi är en kompetensenhet som kommer att ta emot elever som behöver särskilt stöd. Vi har rekryterat Caroline som är socialpedagog och Satu som är speciallärare.

Annons ligger ute om fritidspedagog och slöjdlärare. Tyvärr är det inte många sökande till fritidspedagogtjänsten, som har rätt utbildning. Patricia kommer därför att vara kvar i förskoleklass till årsskiftet.

Johanna K är tillbaka i 1b efter föräldraledighet.

Förstärkningar som gjorts tillfälligt på skolan fram till jul är; Nicos som är resurs och vikarie, Mabubeh är i förskoleklass och Johanna L är resurs och vikarie.

 

 

Nya skolgården

Skolgården och parken som är allmänning, ska förbättras. Eleverna har fått berätta vad de tycker om att göra så att vi kan föra det vidare till arkitekterna. Bygget starta i vår.

Skolutvecklingsprogram

Kommunen har tagit fram ett skolutvecklingsprogram. Huvudmålen är att öka måluppfyllelsen, trygghet, trivsel och studiero och arbetsmiljön för personal. Vi gör en skolplan utifrån den. Sedan gör vi på skolan en arbetsplan utifrån skolplanen. Ett område vi jobbar med är trygghet utifrån enkätsvar. Vi är många rastvakter ute, en handlingsplan för studiero har skapats. En lekbod har också skapat fler aktiviteter på rasterna.

Övrig information

Vi kommer att delta i ett hälsofrämjande projekt ”Alla med projektet”. Kamratstödjarna kommer att engageras i detta med stöd av elevhälsan. Detta för att öka trivseln på skolan.

Pulsgympa finns på morgonen för vissa. Pia bestämmer vilka just nu men det kommer att utökas.

Fritidspersonalen kommer att ha en studiecirkel i lågaffektivt bemötande som leds av vår skolpsykolog.

Kommande aktiviteter, ett arbetsområde om Nobel. Avslutning av värdegrundsveckan kommer att ske på måndag, trädet kommer att kläs om och en god lunch serveras för att vi nått målet att ha lugna luncher.

Representanterna fick information om IST, ett nytt dataprogram där föräldrar hittar information om IUP, planeringar och omdömen.

 

Övriga frågor från föräldrar

Föräldrar berättar att elever känner rädsla för äldre elever. De vågar inte spela fotboll eller bandy för att de är rädda. Det är ett mycket fult språk bland eleverna. De yngre känner sig förtryckta av de äldre. Vi vill att eleverna ska kunna känna sig trygga. Vårt faddersystem är ett sätt att främja kamratskap. Om man känner sig kränkt så gör vi kränkningsanmälningar, där vi involverar föräldrar.

Viktigt att vi tar ett gemensamt tag i det fula språket på skolan.

Tuffa lekar måste ibland brytas, det händer ofta bråk i leden när eleverna får vänta på att gå in.

Rastvakter står i klungor när föräldrar hämtar barnen på eftermiddagen. En anledning kan vara att pärmarna ligger där och telefonen finns där.

Skräpig skolgård särskilt på måndag morgon.

Fortfarande saknar föräldrarna ett eget forum på elevledda samtalen i år 4-6. Tycker att de får för lite tid med lärarna. En del har inte fått någon tid alls med lärarna.

Toaletterna är äckliga och ostädade enligt föräldrarna en del av eleverna går ej på toaletten på skolan. Kan vi fixa något belöningssystem. Toalettstjärnor för rena toaletter.

Läxdisdiskussion, lärarna gör väldigt olika med läxor på skolan.

Fritids de äldre eleverna gör så att de treor som går på fritids inte vill gå där. Vi har haft möten för att styra upp verksamheten nu är Nicos och Lena ansvariga för den verksamheten.

Föräldrar saknar planering på fritids. Sanne berättar om de olika aktiviteterna som sker på fritids. Föräldrarna upplever att det är väldigt hög ljudnivå på fritids.

Föräldrarna tycker att det är dåligt med simtider för de yngre barnen. Vi förklarar att vi satsar på förskoleklasserna och att vi har simskola för en grupp äldre elever, i övrigt används simveckorna till att checka av simkunnigheten.

 

Anteckningarna har förts av Carina Sandberg

Bordsskick

Igår pratade vi om bordsskick. Hur mycket trevligare det är om den man sitter tillsammans med och äter faktiskt tänker på hur den äter.

Klassen tycker att ett bra bordskick är:
Äta med kniv och gaffel.
Äta med stängd mun.
Inte knuffa sin bordsgranne med armbågarna.
Inte prata med mat i munnen.
Prata med låg röst för att inte störa andra.

Vad tycker ni föräldrar?

 

www.pixabay.com

V.40

Under den här veckan har vi jobbat med Sverige i geografi. Vi jobbade med hur Sverige ser ut. I no jobbade vi med hur det såg ut för 117 år sedan och att man inte ska kasta mat. I matematiken har vi börjat med ett nytt kapitel. Vi har gjort första provet i matematiken. I svenskan har vi jobbat med språkkedjan och veckans ord. Vi har gjort meningar till veckans ord. Vi har jobbat med värdegrunden att utvecklas. På slöjden har vi jobbat med att göra kuddar och göra färdigt våra pingisrack.

/Claudia

Onsdag v.40

Vad säger bilden dig?

Vad har hänt innan? Vad kommer att hända efter bilden?

bild: Fantastic things in the world